Marketing
Tour operator ANEX Tour cancels promo rates